انتخاب مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی


انتخاب مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی

مراسمی در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ با موضوعیت شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی برگزار شده است. در این مراسم از بهترینهای تولید و صنعت در سال ۱۳۹۹ که راندمان تولید و کیفیت محصولات بالایی داشتند تقدیر بعمل آمده و توسط ریاست جمهوری ایران جناب آقای حسن روحانی و وزیر جهاد کشاورزی، لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح ملی به جناب آقای محسن شریعتی دستجردان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی شیفته اهدا گردید.