تلفن:

۳۱۴۳۴ – ۰۵۱

واحد صادرات : ۰۹۱۲۹۵۹۴۸۲۸

آدرس:

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست