تلفن تماس :

۰۵۱-۳۱۴۳۴۸۲۰

واحد صادرات : ۰۹۱۲۹۵۹۴۸۲۸

آدرس

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست

ایمیل

info@shifteh.co

customer@shifteh.co

shiftehgroup@gmail.com

ایمیل واحد صادرات : zolfi.shifteh@gmail.com