در طرح ۲۰۲۰، به پاس قدردانی از تلاش های بی وفقه ی مهندسین فروش عزیزی که فروش خود را به حد نصاب اعلام شده رسانده اند، جوایزی بعنوان فروشنده پرتوان به ایشان اهدا خواهد شد  .

در این طرح، به کلیه ی این عزیزان و بدون قرعه کشی، یک دست کت و شلوار و یا یک کیف کیف زنانه زیبا، اهدا خواهد شد.

طرح2020

همچنین، به تمامی همکاران سوپروایزر و یا سرپرستان فروشی که بتوانند چهار مهندس فروش خود را به حد نصاب این طرح برسانند نیز، این جوایز تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که حدنصاب فروش مطابق با جدول زیر محاسبه خواهد شد.

حدنصاب فروش

همکارانی که تاکنون مشمول این طرح شده اند:

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
۱آقای محسن منجزیخوزستان
۲آقای مخدی شموسیخوزستان
۳آقای رضا عیدی زادهخوزستان
۴آقای رشید سلطانیخوزستان
۵آقای حسین دستییزد
۶آقای رنجبریزد
۷آقای یزدیکرمان
۸خانم حسن نژادکرمان
۹خانم پریسا ناصریکرمانشاه
۱۰آقای امیرعلی منتیکرمانشاه
۱۱آقای روح الله حیرانیکرمانشاه
۱۲آقای حامد کلیوندکرمانشاه
۱۳آقای سید وحید شریفیالبرز
۱۴خانم لیلا شیربازوالبرز
۱۵آقای محمدحسین پوریافرشیراز
۱۶آقای محمدرضا نوروزیشیراز
۱۷آقای یوسف حضارشیراز
۱۸آقای محمد کیانفرشیراز
۱۹آقای محمدحسین ربیعیشیراز