مربا بهار نارنج شیفته (۳۳۰ گرمی)

بهار نارنج آرامش بخش و ضدهیجانات دستگاه عصبی است.

تپش نامنظم قلب، تشویش و اضطراب را از بین می برد.

رفع مشکل کم خوابی یا بی خوابی است.

بهارنارنج در تقویت معده بسیار مؤثر است.

رای کنترل تشنج ها و حمله قلبی هم بهار نارنج را توصیه می کنند.

سردردهای میگرنی را کاهش می دهد.

مربا بهار نارنج 330 گرمی