مربا گل محمدی شیفته (۳۳۰ گرمی)

مربای گل محمدی ۳۳۰ گرمی سوییتی
موثر در درمان افسردگی.
برطرف کننده ناراحتی‌های ریه، کلیه و تپش شدید قلب.
برطرف‌کننده نفخ معده.
آرام بخش و خواب آور.
موثر در درمان ناراحتی‌های ریوی، قلبی و کلیوی.

مربا گل محمدی 330 گرمی