کمپوت زردآلو شیفته (۳۷۰ گرمی)

هضم آسانتر از میوه خام (مناسب برای افرادی که در هضم میوه خام مشکل دارند)
قابلیت جذب فیبر بیشتر از میوه خام به دلیل حرارت دیدن
ملین
تصفیه کننده خون
بازکننده عروق
آرامبخش و نشاط آور
تنظیم کننده فشار خون

کمپوت زرد الو 370 گرمی