خیارشور ویژه 680 گرمی
خیارشور ممتاز 680 گرمی
خیارشور درجه یک 680 گرمی